<div align="center"><h1>Aikido KINSEN</h1><br><h3>Stowarzyszenie Sportowe KINSEN Klub Aikido w Przemyślu</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kinsen.pl">http://www.kinsen.pl</a></div>